Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Διαγωνισμός Στατιστικής

1. Να κατεβάσετε σε μορφή pdf  και να διαβάσετε τα παρακάτω σχολικά βιβλία στα εξής κεφάλαια:
Σχολικό Στ΄ Δημοτικού: 4η θεματική ενότητα - Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου: 4ο κεφάλαιο - Περιγραφική Στατιστική
Στατιστική Γ΄ Λυκείου: 2ο κεφάλαιο - Στατιστική
Μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://xkfilippidis.blogspot.gr/2015/08/blog-post_16.html

2. Να οργανωθείτε σε ομάδες από 1 έως 3 ατόμων.


Γενικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για πρώτη φορά, τoν «Διαγωνισμό στη Στατιστική» στην Ελλάδα.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν ομάδες αποτελούμενες από 1 έως 3 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:
κατηγορία Α: μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,
κατηγορία Β: μαθητές Γυμνασίου.

Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει έναν καθηγητή, ο οποίος θα εγγράφει τους μαθητές στο διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα επιβλέπει την εργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες, θα διαγωνισθούν σε δύο (2) στάδια. Μόνο οι ομάδες που θα προκριθούν και στα δύο αυτά στάδια του διαγωνισμού θα είναι μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Διαγωνισμό.

Στο πρώτο στάδιο εξέτασης του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, σχετικά με στατιστικά δεδομένα και έννοιες, ως ακολούθως:
Το τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων (10 ερωτήσεις),
Το τεστ που αφορά στη χρήση των πηγών των επίσημων στατιστικών δεδομένων (10 ερωτήσεις),
Το τεστ που αφορά στην ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων (10 ερωτήσεις).

Στο δεύτερο στάδιο εξέτασης οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να διενεργήσουν μία στατιστική έρευνα και ανάλυση από ένα σύνολο δεδομένων (dataset) σε μορφή excel, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν από τις ομάδες σε power point. Η νικήτρια ομάδα σε κάθε κατηγορία θα είναι αυτή που θα λάβει την υψηλότερη τελική βαθμολογία.

Βραβεία
Κάθε μέλος των νικητριών ομάδων του εθνικού διαγωνισμού, μία από την κατηγορία Α και μία από την κατηγορία Β, καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής, θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία:
Ένα tablet
Εκδόσεις και προωθητικό υλικό από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat
Δίπλωμα νικητή

Η τελετή βράβευσης θα γίνει στο κτίριο της ΕΛΣΤΑΤ.

Στη συνέχεια, οι νικήτριες ομάδες (μία για κάθε κατηγορία), κάθε κράτους μέλους, θα έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αγγλική γλώσσα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Ιστοσελίδα διαγωνισμού

Κατεβάστε τους κανόνες


Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Μέτρηση γωνιών (εργασία α γυμνασίου)


Περιγραφή: Αφορά μόνο τους μαθητές της α γυμνασίου του Καλαμαρί. Προτείνω να φτιάξετε πολλά μικρά βίντεο ώστε αν κάνετε κάποιο λάθος να μην χρειάζεται να το επαναλάβετε από την αρχή. Οι εργασίες βαθμολογούνται κανονικά και ο βαθμός είναι ισοδύναμος με ένα τεστ. Στο βίντεο δεν πρέπει να φαίνεται το πρόσωπό σας ούτε προσωπικά σας δεδομένα.

Σκοπός: Πρέπει να δείξετε με βίντεο πως χρησιμοποιούμε το μοιρογνωμόνιο για την μέτρηση μιας οξείας, μιας ορθής, μιας αμβλείας και μίας μη κυρτής γωνίας. Για τον σχεδιασμό της γωνίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα όπως το geogebra.

Φόρμα υποβολής εργασίας: Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την εργασία σας. Δεν μπορείτε να υποβάλετε εργασίες με usb stick παρα μόνο με επικόληση συνδέσμου youtube ή ανεβάζοντας μου τα σχετικά βίντεο στον σύνδεσμο που βρίσκεται μέσα στην φόρμα.
Μόνο ένας μαθητής από κάθε ομάδα θα υποβάλει την εργασία για όλη την ομάδα αναφέροντας φυσικά τα ονόματα όλων των υπόλοιπων συμμαθητών της ομάδας.

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 30/11/2017. Καμία παράταση και για κανένα λόγο δεν θα δοθεί.

Παράδειγμα εργασίας:

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Εργασία Ομίλων Μαθηματικών α και β γυμνασίου για τον Θαλή

Σας περιγράφω παρακάτω τις λεπτομέρειες για την εργασία που έχουμε αναλάβει από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών κ. Αντρέα Πούλο στα πλαίσια των ομίλων Μαθηματικών της Σχολής Καλαμαρί:

1. Έχουμε ήδη χωριστεί σε ομάδες και κάθε ομάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένα θέματα.

2. Κάθε ομάδα θα πρέπει να κατεβάσει σε σταθερό ή φορητό υπολογιστή τα θέματα και τις λύσεις του διαγωνισμού Θαλή της β΄ γυμνασίου.
Μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://xkfilippidis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_29.html

3. Κάθε ομάδα θα πρέπει να κατεβάσει τα σχολικά βιβλία Μαθηματικών της Ε και Στ Δημοτικού καθώς και των α, β και γ γυμνασίου.
Μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://xkfilippidis.blogspot.gr/2015/08/blog-post_16.html

4. Κάθε ομάδα θα ανοίξει τα θέματα της χρονιάς που έχει αναλάβει και με το πρόγραμμα Adobe reader (το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: https://get.adobe.com/reader/ ) με το οποίο στο μενού Edit και στη συνέχεια Take a snaphot θα κάνει αντιγραφή επικόλληση κάθε θέμα που έχει αναλάβει σε ένα αρχείο powerpoint (το πρόγραμμα office πρέπει να το έχετε στον υπολογιστή σας).
Το πρότυπο το οποίο υποχρεωτικά θα χρησιμοποιήσετε ώστε να έχουν όλα ενιαία μορφή μπορείτε να το βρείτε εδώ:
https://www.dropbox.com/s/h6qyklq7xv5r0wl/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85.ppt?dl=0

5. Θα ψάξετε στα σχολικά βιβλία Μαθηματικών της Ε και Στ Δημοτικού καθώς και των α, β και γ γυμνασίου να βρείτε που αναφέρεται η θεωρία που απαιτείται για να λυθεί η άσκηση και πάλι με αντιγραφή και επικόλληση (Take a snapshot) μέσω Adobe reader θα συμπληρώσετε το powerpoint. Φυσικά μπορεί να βρεθεί η θεωρία σε πάνω από ένα κεφάλαιο ή πάνω από ένα βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή θα επικολλήσετε όλα όσα βρήκατε σχετικά.

6. Ένα ή δύο μέλη της ομάδας θα αναλάβουν να παρουσιάσουν τα θέματα του Θαλή που θα έχουν ετοιμάσει. Δηλαδή ουσιαστικά να παρουσιάσουν το powerpoint που ετοίμασαν.

7. Ημερομηνία αποστολής powerpoint κάθε ομάδας: μέχρι 3 Δεκεμβρίου.
Μπορείτε να μου στείλετε εδώ τα αρχεία σας:
https://xkfilippidis.blogspot.gr/2015/12/blog-post_81.htmlΧαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Διαγωνισμός Θαλής και Μικρός Θαλής της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (ΕΜΕ)

Φέτος για πρώτη φορά και οι μαθητές της α γυμνασίου μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρίας.

Για τους μαθητές της Σχολής Καλαμαρί χρήσιμα είναι τα παρακάτω:

1. Πότε είναι ο διαγωνισμός;

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. όμως πρέπει να είστε εκεί 30 λεπτά νωρίτερα δηλαδή στις 8.30 π.μ.

2. Που γίνεται ο διαγωνισμός;
ΠΡΟΣΟΧΗ αλλαγή
Και η α γυμνασίου (Μικρός Θαλής) και όλες οι υπόλοιπες τάξεις (Θαλής) :

Το διδακτήριο του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς (Ανατολικής Θράκης 1 & Μεγ. Αλεξάνδρου Καλαμαριά, τηλ 2310434209 και Fax 2310456768, email: mail@4yk-kalam.thess.sch.gr) με υπεύθυνη την κ. Γκόρα Έλλη κλάδου ΠΕ03, για τους μαθητές της Σχολής Καλαμαρί)
3. Πως θα δηλώσω συμμετοχή;

Θα ενημερώσεις τον κ. Φιλιππίδη στο σχολείο ώστε να σε σημειώσει σε μία χειρόγραφη κατάσταση, στη συνέχεια ο ίδιος θα σε δηλώσει στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του διαγωνισμού και θα σου δώσει το υπηρεσιακό σημείωμα που θα πρέπει να έχεις μαζί σου την ημέρα της εξέτασης.

4. Πρέπει να είμαι μέλος του ομίλου μαθηματικών για να δηλώσω συμμετοχή;

Όχι κάθε μαθητής της Σχολής Καλαμαρί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ανεξάρτητα αν είναι μέλος των ομίλων μαθηματικών της Σχολής.

5. Μέχρι πότε έχω περιθώριο να δηλώσω συμμετοχή στον κ. Φιλιππίδη;

Μέχρι και 30/10/2017

6. Πόσες ώρες διαρκεί ο διαγωνισμός;

Διαρκεί 3 ώρες και απαρτίζεται μόνο από θέματα πλήρους ανάπτυξης.

7. Τι πρέπει να έχω μαζί μου την ημέρα της εξέτασης;

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
Υπηρεσιακό σημείωμα (θα το παραλάβεις από το σχολείο από τον κ. Φιλιππίδη μέχρι 30/10/2017)
Δύο στυλό μπλε χρώματος
Μολύβι
Σβήστρα
Διαβήτη
Σετ με γεωμετρικά όργανα ή τρίγωνο με μοιρογνωμόνιο


Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση,

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Portfolio μαθητών για το Σχολικό Έτος 2016-2017


... Στην επιστολή θα παρουσιάζονται τα θετικά στοιχεία τού χαρακτήρα του και θα συνοδεύεται από το βιογραφικό του (C.V.) στο οποίο θα αναφέρονται και οι εξωσχολικές δραστηριότητες (συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες, ασχολία με τον αθλητισμό, με τη μουσική, το σκάκι κ.λπ)

απόσπασμα από την ιστοσελίδα της Σχολής μας για την είσοδο στα ξένα πανεπιστήμια:
http://www.kalamari.gr/index.php/pages/study-abroad


Γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι το χαρτοφυλάκιο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή (portfolio) καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ξένα πανεπιστήμια δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε αυτό και από τους ίδιους τους βαθμούς του μαθητή.

Για τους μαθητές μας Γυμνασίου και Λυκείου σας παραθέτω δράσεις στις οποίες έχω ευθύνη:
1. Συμμετοχή στον όμιλο Μαθηματικών (αφορά μόνο τους μαθητές που θα είναι στον όμιλο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, αν κάποιος αποχωρήσει νωρίτερα δεν θα μπει ως δράση)
2. Διάκριση στον όμιλο Μαθηματικών (αφορά τους μαθητές του ομίλου που θα έχουν άριστη συμπεριφορά και καλές επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες)
3. Συμμετοχή στη Σχολή Αστρονομίας στον Βόλο (αφορά τους μαθητές που γράφτηκαν στην Σχολή Αστρονομίας στον Βόλο στο σχολικό έτος 2016-2017)
4. Ολοκλήρωση Σπουδών στη Σχολή Αστρονομίας στο Βόλο (αφορά τους μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την τριετή φοίτησή τους στην σχολή και πήραν το πτυχίο τους)
5. Διοργάνωση Δωματίου Απόδρασης - Escape Room (αφορά τους μαθητές που διοργάνωσαν το φετινό δωμάτιο απόδρασης)
6. Διοργάνωση Μαθηματικού Παιχνιδιού με την Ε Δημοτικού (αφορά τους μαθητές που διοργάνωσαν το επιτραπέζιο με τα κριτήρια διαιρετότητας με την Ε δημοτικού)
7. Διοργάνωση ραδιοφωνικής εκπομπής με το κρατικό ραδιόφωνο (αφορά τους μαθητές που θα συμμετέχουν ενεργά στην ραδιοφωνική εκπομπή με την ΕΡΤ3)
8. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Αστρονομίας (αφορά όσους μαθητές μας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς αστρονομίας)
9. Διάκριση σε διαγωνισμούς Αστρονομίας (αφορά όσους μαθητές μας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς αστρονομίας)
10. Συμμετοχή στους διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρίας -ΕΜΕ που είναι οι Θαλής, Ευκλείδης και Αρχιμήδης.
11. Πρόκριση στους διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρίας -ΕΜΕ που είναι οι Θαλής, Ευκλείδης και Αρχιμήδης.
12. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Σκακιού (αφορά όσους μαθητές μας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς σκακιού)
13. Διάκριση σε διαγωνισμούς Σκακιού (αφορά όσους μαθητές μας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς σκακιού)
14. Συμμετοχή στον διαγωνισμό Λυσίας.
15. Διάκριση στον διαγωνισμό Λυσίας (αφορά τους μαθητές που θα περάσουν στην Β φάση και όσους θα κατακτήσουν θέση στην 10αδα)
16. Συμμετοχή στον όμιλο F1 in Schools.
17.  Συμμετοχή στον διαγωνισμό Μαθηματικών Ελληνογαλλικών Σχολείων (αφορά τους 10 μαθητές της γ γυμνασίου που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό)
18. Διάκριση στον διαγωνισμό Μαθηματικών Ελληνογαλλικών Σχολείων (αφορά τους μαθητές που θα λάβουν θέση μέσα στους 10 πρώτους Πανελλαδικά)
19. Συμμετοχή στον Μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό.
20. Διάκριση στον Μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό.
21. Συμμετοχή στον διαγωνισμό Φωτογραφίας της Αιγύπτου.
22. Διάκριση στον διαγωνισμό Φωτογραφίας της Αιγύπτου.
23. Συμμετοχή στον διαγωνισμό Πρόσωπα και Ιστορίες.
24. Διάκριση στον διαγωνισμό Πρόσωπα και Ιστορίες.
25. Συμμετοχή στον διαγωνισμό WWF – Πράσινοι Πρωταθλητές 2.0
26. Διάκριση στον διαγωνισμό WWF – Πράσινοι Πρωταθλητές 2.0 

Προσοχή μόνο για όσα έγιναν 2016-2017
Θα μου απαντάτε στο 6263432@gmail.com με email με θέμα: Συμπλήρωση Potfolio

Θα μου γράφετε

Επιθετό, Όνομα, Τμήμα

Ποια είναι η δράση με το κόκκινο νούμερο και την πλήρη περιγραφή της

Ημερομηνία που έγινε η δράση

Θέση που κατακτήσατε.

Οποιαδηποτε άλλη πληροφορία θέλετε.

Αν η δράση δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα θα μου γράφετε μόνο την συμμετοχή και αργότερα όταν βγουν τα αποτελέσματα θα μου γράφετε το αποτέλεσμα.

Στο βαθμολόγιο της Σχολής μπορεί ο καθένας σας να βλέπει τι έχει και τι όχι περαστεί στο portfolio του για την φετεινή χρονιά.

Αν υπάρχει κάποια δράση για την οποία είχα την ευθύνη και δεν βρίσκεται στην λίστα να με ενημερώσετε ώστε να την συμπληρώσω.

Για οποιαδήποτε απορία μη διαστάσετε να με ρωτήσετε.


Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως

Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως
Έτος ιδρύσεως 2015
Η Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως, λειτουργεί φέτος για 3η χρονιά, απευθυνόμενη προς του μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού, όλους τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Ο ΣΚΟΠΟΣ της «Σχολής Αστρονομίας εξ αποστάσεως» είναι η βαθμιαία εισαγωγή των μαθητών στις καταπληκτικές και πάντα ενδιαφέρουσες γνώσεις της Αστρονομίας, με τις οποίες διευρύνεται η διάνοιά τους, διανοίγονται οι γνωστικοί ορίζοντές τους, ελευθερώνεται η σκέψη τους και αποκτούν μια γενικότερη εικόνα του περιβάλλοντος κόσμου, ο οποίος σιγά – σιγά επεκτείνεται στο μακρόκοσμο και στην ίδια τη Δημιουργία του Σύμπαντος.